Keo dán gạch

800-A

Maxcrete 800

Thông tin sản phẩm Vữa dán gạch Maxcrete 800 là loại bột màu xám hoặc trắng đã được trộn sẵn gồm xi măng chất lượng cao, cát mịn tiêu chuẩn, nhựa tổng hợp cao cấp và các loại phụ gia đặc biệt. Chỉ cần thêm nước để tạo thành vữa dán gạch hiệu quả cao […]

23/04/2019 Chili System

Xem thêm
801-A

Maxcrete 801

Thông tin sản phẩm Vữa dán gạch Maxcrete 801 là loại bột màu xám hoặc trắng đã được trộn sẵn gồm xi măng chất lượng cao, cát mịn tiêu chuẩn, nhựa tổng hợp cao cấp và các loại phụ gia đặc biệt. Chỉ cần thêm nước để tạo thành vữa dán gạch hiệu quả cao […]

22/04/2019 Chili System

Xem thêm
801-A

Maxcrete 802

Thông tin sản phẩm Vữa dán gạch Maxcrete 802 là hỗn hợp trộn sẵn màu xám hoặc trắng với thành phần chính là xi măng chất lượng cao cùng với cốt liệu như cát mịn tiêu chuẩn, nhựa tổng hợp cao cấp và các loại phụ gia đặc biệt. Chỉ cần thêm nước để tạo […]

21/04/2019 Chili System

Xem thêm
TG15

Maxcrete TG15

Thông tin sản phẩm Maxcrete TG15 là hỗn hợp xi măng polimer với bột mầu cao cấp, cát mịn tiêu chuẩn và các phụ gia đặc biệt để giảm nấm mốc, tăng tính chất vật lý và tính khả thi của sản phẩm. Có khả năng chít mạch gạch lên tới 15mm, Maxcrete TG15 chỉ […]

20/04/2019 Chili System

Xem thêm
Hotline: 0931914513